Ochrona danych

1. Ochrona danych w skrócie – informacje ogólne

Poniższe wskazówki stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Dane osobowe to wszystkie dane, dzięki którym można Państwa osobiście zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych, zamieszczonym pod niniejszym tekstem.
Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej
Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie internetowej?
Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest prowadzone przez operatora strony internetowej. Jego dane kontaktowe można znaleźć w stopce redakcyjnej tej strony internetowej.
W jaki sposób gromadzimy Państwa dane?
Z jednej strony, Państwa dane są zbierane, gdy je nam Państwo udostępniają. Mogą to być na przykład dane, które wprowadzasz w formularzu kontaktowym.

Inne dane są automatycznie zbierane przez nasze systemy informatyczne, gdy odwiedzasz stronę internetową. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wywołania strony). Dane te są zbierane automatycznie, gdy tylko wejdą Państwo na naszą stronę internetową.
Do czego wykorzystujemy Państwa dane?
Część danych jest zbierana w celu zapewnienia bezbłędnego działania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowań użytkowników.
Jakie prawa przysługują Państwu w związku z Państwa danymi?
W każdej chwili mają Państwo prawo do uzyskania bezpłatnej informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywania Państwa danych osobowych. Mają Państwo również prawo do żądania korekty, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu, jak również w przypadku dalszych pytań dotyczących ochrony danych, mogą Państwo w każdej chwili zwrócić się do nas na adres podany w stopce redakcyjnej. Ponadto przysługuje Państwu prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego.

2. Wskazówki ogólne i informacje obowiązkowe Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe traktujemy w sposób poufny i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz z niniejszą deklaracją o ochronie danych.

Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe.

Dane osobowe to dane, na podstawie których można zidentyfikować użytkownika. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, jakie informacje gromadzimy i w jaki sposób je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, jak i w jakim celu się to robi.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikacji za pomocą poczty elektronicznej) może posiadać luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga dotycząca właściwego urzędu

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

Professional Recruiters Ltd.

Iva Carciola, Beata Berry
Ul. Leśna 12 C/11
84-150 Hel
Polska
Telefon: +49 221 9865 7108
Faks: +49 821 57089821
E-mail: info@pr-care24.de Podmiot odpowiedzialny to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych
Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą. W każdej chwili mogą Państwo odwołać udzieloną wcześniej zgodę. W tym celu wystarczy nieformalne powiadomienie nas pocztą elektroniczną.

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego
W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych, osoba zainteresowana ma prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego. Właściwym organem nadzorczym w sprawach ochrony danych jest pełnomocnik ds. ochrony danych kraju związkowego, w którym znajduje się nasze przedsiębiorstwo. Lista pełnomocników ds. ochrony danych i ich dane kontaktowe znajdują się pod następującym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przenoszenia danych
Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Państwu lub stronie trzeciej we wspólnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innemu podmiotowi odpowiedzialnemu, nastąpi to tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL lub TLS
Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przesyłania poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które przesyłacie Państwo do nas jako operatora strony, strona ta wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „”””https://”””” na „”””https://”””” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.
Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywne, dane, które nam Państwo przekazują, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.
Informowanie, blokowanie, usuwanie
W ramach obowiązujących przepisów prawnych mają Państwo prawo do uzyskania w każdej chwili bezpłatnej informacji o swoich zapisanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcach oraz celu przetwarzania danych, a w razie potrzeby prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu, jak również w przypadku dalszych pytań dotyczących danych osobowych, mogą Państwo w każdej chwili zwrócić się do nas na adres podany w stopce redakcyjnej.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Mają Państwo prawo zażądać, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych zostało ograniczone. W tym celu mogą Państwo w każdej chwili zwrócić się do nas na adres podany w stopce redakcyjnej. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:
Jeżeli kwestionują Państwo prawidłowość zapisanych u nas swoich danych osobowych, z reguły potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. Na czas trwania kontroli mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych było/jest niezgodne z prawem, mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.

Jeżeli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych, ale są one potrzebne do wykonywania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych zamiast ich usunięcia.
Jeżeli złożyli Państwo sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 DSGVO, należy znaleźć równowagę między Państwa interesami a naszymi. Dopóki nie jest jeszcze jasne, czyje interesy przeważają, mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
Jeśli ograniczyli Państwo przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te – poza ich przechowywaniem – mogą być przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Sprzeciw wobec przesyłek reklamowych
Niniejszym zaprzecza się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku impressum do przesyłania nie zamówionych wyraźnie materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy stron zastrzegają sobie wyraźnie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego przesyłania informacji reklamowych, np. w formie spamu. Odwołanie nie narusza legalności przetwarzania danych, które miało miejsce do momentu odwołania.

3. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowejCookies
Strony internetowe częściowo wykorzystują tzw. pliki cookies. Cookies nie uszkadzają komputera i nie zawierają wirusów. Cookies służą temu, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, efektywna i bezpieczniejsza. Cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i przechowywane przez Państwa przeglądarkę.

Większość używanych przez nas ciasteczek to tak zwane „ciasteczka sesyjne”. Są one automatycznie usuwane po zakończeniu Państwa wizyty na stronie. Inne pliki cookie pozostają zapisane na Państwa urządzeniu końcowym do momentu ich usunięcia przez Państwa. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy następnej wizycie.

Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby byli Państwo informowani o ustawieniu plików cookie i zezwalać na pliki cookie tylko w pojedynczych przypadkach, wykluczyć akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie oraz aktywować automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie, funkcjonalność tej strony internetowej może być ograniczona.

Pliki cookie, które są wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych funkcji, o które prosiłeś (np. funkcja koszyka na zakupy), są przechowywane na podstawie art. 6 par. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w zapisywaniu plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. O ile zapisywane są inne pliki cookie (np. pliki cookie do analizy zachowań użytkownika podczas przeglądania stron internetowych), są one traktowane w niniejszej polityce prywatności oddzielnie.

Pliki dziennika serwera
Dostawca tych stron automatycznie gromadzi i zapisuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przekazuje do nas. Są to:

Typ przeglądarki i wersja przeglądarki
Używany system operacyjny
URL odsyłający
Nazwa hosta komputera, z którego uzyskano dostęp
Czas żądania serwera Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.
Podstawą do przetwarzania danych jest Art. 6 par. 1 lit. f DSGVO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych.

Przetwarzanie danych w ramach umowy
Mamy zawartą umowę z HostEurope na przetwarzanie danych umownych, w której zobowiązujemy HostEurope do ochrony informacji o naszych klientach i nie udostępniania ich osobom trzecim.

Formularz kontaktowy i e-mail

Jeśli wyślesz do nas zapytanie poprzez formularz kontaktowy lub e-mail, Twoje dane z formularza zapytania lub e-maila, w tym dane kontaktowe, które tam podałeś, będą przez nas przechowywane w celu przetworzenia zapytania i w przypadku dalszych pytań. Bez Państwa zgody dane te nie będą przekazywane dalej.

Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza kontaktowego lub wiadomości e-mail odbywa się zatem wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Zgodę tę mogą Państwo w każdej chwili odwołać. W tym celu wystarczy nieformalne powiadomienie nas za pośrednictwem poczty elektronicznej. Odwołanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem operacji przetwarzania danych, które zostały przeprowadzone do momentu odwołania.

Dane wprowadzone przez Państwa w formularzu kontaktowym lub w e-mailu pozostają u nas do momentu, w którym zażądają Państwo ich usunięcia, odwołają zgodę na ich przechowywanie lub do momentu, w którym cel, dla którego dane zostały zapisane, przestanie mieć zastosowanie (np. po zrealizowaniu Państwa wniosku). Obowiązkowe przepisy prawne – w szczególności okresy retencji – pozostają nienaruszone.

E-mail: info@pr-care24.de
Podatek od sprzedaży:

Numer identyfikacji podatkowej zgodnie z §27 a ustawy o podatku od sprzedaży: NIP 587-172-71-85

Odpowiedzialny za treść zgodnie z § 55 Abs. 2 RStV:

Beata Berry Ul. Leśna 12C/11, 84-150 Hel, Polska

Rozstrzyganie sporów

Komisja Europejska udostępnia platformę do rozwiązywania sporów online (OS):

https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Nasz adres e-mail można znaleźć w powyższym nadruku.

Nie jesteśmy skłonni ani zobowiązani do udziału w postępowaniu w sprawie rozstrzygania sporów przed polubownym sądem konsumenckim.

4. wtyczki i narzędzia Google Web Fonts
Ta strona korzysta z tak zwanych czcionek internetowych, które są dostarczane przez Google, w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Po wywołaniu strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby prawidłowo wyświetlić teksty i czcionki.

W tym celu używana przez Państwa przeglądarka musi połączyć się z serwerami Google. Dzięki temu Google wie, że nasza strona została odwiedzona przez Państwa adres IP. Użycie Google Web Fonts ma na celu jednolitą i atrakcyjną prezentację naszej oferty online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO.

Jeśli Państwa przeglądarka nie obsługuje Web Fonts, zostanie użyta standardowa czcionka z Państwa komputera. Dalsze informacje na temat czcionek internetowych Google można znaleźć pod adresem https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wszystkich użytkowników strony internetowej www.pr-care24.de oraz wszystkich połączonych z nią wersji mobilnych w związku z usługą personelu medycznego dla placówek służby zdrowia, którą oferuje PR Care 24. PR Care 24 zwraca się do dwóch grup użytkowników:

1. Kandydatów, którzy poszukują pracy w branży rzemieślniczej i budowlanej – np. jako elektryk
2. Instytucje, które poszukują wykwalifikowanych pracowników z branży rzemieślniczej i budowlanej
3. Partnerów do współpracy w kraju i za granicą, np. szkoły językowe
PR Care 24 podchodzi do tematu bezpieczeństwa w sposób wysoce odpowiedzialny i dlatego zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania przepisów prawnych dotyczących ochrony danych. PR Care 24 dokłada wszelkich starań, aby chronić powierzone nam przez Państwa dane przed dostępem osób nieupoważnionych.

Gromadzenie niezbędnych danych
W celu świadczenia usług przez PR Care 24 konieczne jest, aby PR Care 24 gromadziła, przechowywała, przetwarzała i wykorzystywała powierzone jej dane osobowe zgodnie z warunkami ochrony danych. Będzie to miało miejsce tylko wtedy, gdy wyrazi Pani/Pan zgodę na gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych, które są zbierane podczas korzystania z usług i które są niezbędne do realizacji usług przez PR Care 24 lub przez firmy działające na zlecenie PR Care 24 lub jeśli wyżej wymienione wykorzystanie danych jest już dozwolone na podstawie uzasadnień prawnych, na przykład w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania umowy, por. Każda zgoda zostanie odnotowana przez PR Care 24. Dane osobowe to dane, które zawierają informacje o osobistych i faktycznych okolicznościach konkretnego lub możliwego do określenia użytkownika. W szczególności podczas pierwszego kontaktu wymagane są następujące informacje: (1) Od kandydatów: Nazwisko, imię, e-mail, numer telefonu, data urodzenia, zainteresowania zawodowe, kraj, w którym odbywało się kształcenie zawodowe. (2) Od firm/instytucji: Nazwisko, imię, nazwa organizacji lub firmy, stanowisko, telefon, e-mail, adres, kraj, komentarze. Państwa dane osobowe, które aktywnie nam Państwo przekazują, wykorzystujemy w celu bezpiecznej realizacji zamówionej oferty. O ile wykorzystujemy dane w celu, który zgodnie z przepisami prawa wymaga Państwa zgody, poprosimy Państwa o wyraźną zgodę. W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę lub sprzeciwić się przyszłemu wykorzystaniu Państwa danych.

Kontakt z
W przypadku nawiązania kontaktu z oferentem PR Care 24 (poprzez formularz kontaktowy lub e-mail) dane użytkownika są przechowywane w celu opracowania zapytania oraz w przypadku pojawienia się dalszych pytań. Podmiot oferujący podjął organizacyjne, umowne i techniczne środki bezpieczeństwa, aby zapewnić przestrzeganie przepisów prawa o ochronie danych oraz zapobiec przypadkowej lub celowej manipulacji, utracie, zniszczeniu lub dostępowi osób nieuprawnionych.

Dalsze wykorzystanie i przekazywanie danych
Dane osobowe nie będą przez nas przekazywane osobom trzecim, chyba że udzielą nam Państwo na to wcześniej zgody lub przekazanie takich danych jest dozwolone przez odpowiednie przepisy prawne. W zależności od Państwa zgody, Państwa dane – o ile nie wskazano inaczej – zostaną udostępnione naszym partnerom w następujących celach: – kontakt z kandydatami – sprawdzanie, czy kandydaci kwalifikują się do naszych programów – w razie potrzeby tłumaczenie danych w celu profilowania kandydatów – tworzenie profili kandydatów, które są udostępniane odpowiednim klientom (domy opieki, szpitale itp.) – w razie potrzeby tłumaczenie danych w celu profilowania firm – tworzenie profili firm, które są udostępniane naszym kandydatom – przygotowywanie i towarzyszenie wnioskom o uznanie kwalifikacji oraz wnioskom wizowym. Dane osobowe użytkowników nie będą w żaden sposób sprzedawane ani przekazywane osobom trzecim do celów reklamowych ani do tworzenia profili użytkowników.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE Cookie
Co to jest plik cookie?
Cookie to mały plik, w którym przechowywane są ustawienia internetowe. Prawie każda strona internetowa korzysta z technologii cookie. Jest on pobierany przez przeglądarkę internetową przy pierwszej wizycie na stronie internetowej. Przy następnej wizycie na tej stronie przy użyciu tego samego urządzenia, plik cookie i zapisane w nim informacje są odsyłane do strony internetowej, która je wygenerowała (cookie first party) lub wysyłane do innej strony internetowej, do której należą (cookie third party). Umożliwia to witrynie rozpoznanie, że użytkownik był już wcześniej odwiedzany za pomocą tej przeglądarki i w niektórych przypadkach zmienia wyświetlane treści.

Niektóre pliki cookie są niezwykle użyteczne, ponieważ mogą poprawić wrażenia użytkownika podczas ponownych odwiedzin strony internetowej, którą użytkownik odwiedził już kilka razy. Na przykład, zakładając, że korzystasz z tego samego urządzenia i przeglądarki co poprzednio, pliki cookie mogą zapamiętać Twoje preferencje dotyczące sposobu korzystania ze strony i lepiej dostosować wyświetlane oferty do Twoich osobistych zainteresowań i potrzeb.

Zarządzanie i usuwanie plików cookie
W każdej chwili masz możliwość dezaktywacji wszystkich plików cookie w ustawieniach swojej przeglądarki.
Uwaga: W przypadku dezaktywacji plików cookie w ustawieniach przeglądarki, możliwe jest, że funkcje strony internetowej nie będą w pełni użyteczne.
Kategorie
W zależności od ich funkcji i celu, pliki cookie można podzielić na cztery kategorie:
Niezbędne pliki cookies (Essential Cookies)
Funkcjonalne pliki cookie
Pliki cookie dotyczące wydajności
Pliki cookie do celów marketingowych
Niezbędne pliki cookie
Niezbędne pliki cookie umożliwiają korzystanie z witryny internetowej poprzez umożliwienie podstawowych funkcji, takich jak nawigacja po stronie i dostęp do zabezpieczonych obszarów witryny. Bez tych plików cookie strona internetowa nie może działać prawidłowo.

Funkcjonalne pliki cookie

Funkcjonalne pliki cookie umożliwiają stronie internetowej przechowywanie informacji, które zostały już wprowadzone (np. wybór specjalnych funkcji w konfiguracji) oraz oferowanie użytkownikowi ulepszonych, bardziej spersonalizowanych funkcji. Funkcjonalne pliki cookie są wykorzystywane na przykład do umożliwienia żądanych funkcji, takich jak odtwarzanie filmów. Te pliki cookie gromadzą anonimowe informacje, nie mogą śledzić ruchu użytkownika na innych stronach internetowych.

Pliki cookie związane z wydajnością

Pliki cookie związane z wydajnością gromadzą informacje o sposobie korzystania z witryny – np. o tym, które strony odwiedzający najczęściej odwiedza i czy otrzymuje komunikaty o błędach na danej stronie. Te pliki cookie nie przechowują żadnych informacji, które pozwalają na identyfikację użytkownika. Zebrane informacje są agregowane i w ten sposób oceniane anonimowo. Te pliki cookie są wykorzystywane wyłącznie w celu poprawy wydajności strony internetowej, a tym samym doświadczenia użytkownika.

Pliki cookie do celów marketingowych

Pliki cookie do celów marketingowych są używane do wyświetlania reklam, które są istotne dla użytkownika i dostosowane do jego zainteresowań. Służą one również do ograniczenia częstotliwości wyświetlania reklam oraz do pomiaru skuteczności kampanii reklamowych. Rejestrują, czy użytkownik odwiedził daną stronę internetową, czy też nie. Informacje te mogą być udostępniane stronom trzecim, takim jak reklamodawcy. Pliki cookie służące lepszemu kierowaniu i reklamie są często powiązane z funkcjonalnością stron internetowych osób trzecich.